Technologie

Gigamon

GIGAMON – inteligentne rozwiązania pozwalające na zbudowanie sieci dostępu do danych. Umożliwiają rozszerzenie monitorowania centrów przetwarzania danych, sieci dostawców usług internetowych oraz przedsiębiorstw. Technologia Gigamon jest odpowiedzią na potrzeby klientów którzy dysponując wyrafinowanymi rozwiązaniami monitorującymi nie mają równocześnie możliwości uzyskania prostego dostępu do danych płynących w sieci szkieletowej.

Architektura rozwiązania Gigamon - przełącznik agregujący i tapy kopiujące ruch

Rozwiązania Gigamon zapewnniają wgląd do kopii ruchu produkcyjnego bez pogarszania dostępności i wydajności podstawowych systemów. Systemami komplementarnymi do nich są systemy monitorujące i analizujące ruch sieciowy, takie jak: IPS, Application Transaction Monitoring czy Data Leak Protection.

System Gigamon to tapy - kopiujące ruch sieciowy (miedziane lub światłowodowe) i przełączniki - agregujące, multiplikujące i kopiujące ruch.

Fitrowanie ruchu

Opatentowana technologia "flow-mapping" pozwala na filtrowanie i transmisję ruchu z uwzględnieniem specyficznych wymagań sieci. Flow-mapping pozwala na filtrację ruchu z uwzględnieniem parametrów warstwy 2,3 oraz 4. Szczegóły znajdują się w poniższej animacji:

Po więcej informacji zapraszamy na stronę producenta:
http://www.gigamon.com