PB Global Services

Technologie

Bacula™ jest najpopularniejszym Opensource'owym rozwiązaniem do realizacji kopii zapasowych klasy Enterprise w środowisku IT.

Najlepszy system na świecie do blokowania zaawansowanych ataków typu malware, zero-day oraz ukierunkowanych ataków APT.

GIGAMON to inteligentne rozwiązania pozwalające na zbudowanie bezpiecznej, łatwo skalowanej sieci dostępu do danych.

XCEEDIUM to wysokiej klasy system do zarządzania dostępem uprzywilejowanym dla administratorów i pracowników zewnętrznych..

McAfee to unikalne na świecie możliwości i narzędzia do tworzenia najbardziej zaawansowanych systemów ochrony w sieci.